امضای تفاهم نامه مجتمع صنایع غذایی ارژن و سازمان بازیافت شهرداری شیراز

تاریخ درج خبر : 1395/8/3
تعداد بازدیدها : 1284

امضای تفاهم نامه سومین جشن بزرگ بازیافت بین مجتمع صنایع غذایی ارژن و سازمان بازیافت شهرداری شیراز

به حول قوه الهی برای دومین سال پیاپی جشنواره پنیرهای ارژن به همراه سومین جشن بزرگ بازیافت بصورت مشترک با سازمان بازیافت شهرداری شیراز تفاهم نامه اجرائیی جشنواره بین شرکت ارژن (مجتمع غذایی و بهداشتی) و سازمان بازیافت شهرداری شیراز مبادله گردید.

تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 1284
 
نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :