پیروزی تیم های کاتای سلولزی فارس رعنا

تاریخ درج خبر : 1395/8/12
تعداد بازدیدها : 1207

 

 پیروزی تیم های کاتای سلولزی فارس رعنا د رهفته اول لیگ های پایه کاتای کشور

لیگ نونهالان 2:

سلولزی فارس رعنا10 شهرداری اراک صفر

سلولزی فارس رعنا 10 زندگی مثبت صفر

نونهالان 1 :

سلولزی فارس رعنا 10 تیم کاووش صفر

لیگ جوانه ها :

سلولزی فارس رعنا 7 باشگاه صمدی 3


تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 1207
 
نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :