برترینهای هفته دوم لیگ کومیته جوانه و آینده سازان پسران

تاریخ درج خبر : 1396/6/27
تعداد بازدیدها : 788
هفته دوم لیگ کومیته جوانه و آینده سازان پسران امروز انجام شد و تیم های برتر مشخص شدند.

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، هفته دوم لیگ کومیته جوانه و آینده سازان پسران امروز جمعه 17 شهریورماه در استان مرکزی برگزار شد و نتایج ذیل بدست آمد:

جوانه/
گروه یک:
مرحله سوم دور رفت: هیات کاراته اصفهان استراحت داشت.
باشگاه بارانی 9- لبنیات ارژن شیراز 12
هیات کاراته سمنان 10-گردون کشت کردستان 10 در این دیدار هیات سمنان در امتیاز شماری 20 بر 12 برنده شد.
مرحله چهارم دور رفت: لبنیات ارژن شیراز استراحت داشت.
هیات کاراته اصفهان 9– گردون گشت کردستان 12
باشگاه بارانی 19- هیات کاراته سمنان 1
گروه 2:
مرحله سوم دور رفت: هتل جواهر شرق استراحت داشت.
کارگری خراسان رضوی 8- باشگاه چالاکی 11
پاس قم 9- هیات کاراته رفسنجان 12
مرحله چهارم دور رفت: باشگاه چالاکی استراحت داشت.
هتل جواهر شرق 10- هیات کاراته رفسنجان10 در این دیدار هیات کاراته رفسنجان در امتیاز شماری 14 بر 12 پیروز شد.
کارگری خراسان رضوی 3 – پاس قم 18
گروه 3:
مرحله سوم دور رفت: شهرداری اراک 12- هیات کاراته نجف آباد 9
آکادمی کاراته نریمان 9- واکسن سازی رازی 12
مرحله اول دور برگشت: هیات کاراته نجف آباد 4- واکسن سازی رازی16
آکادمی کاراته نریمان 12- شهرداری اراک 9
گروه4:
مرحله سوم دور رفت: باشگاه شهید کبگانیان 3- آکادمی کاراته میثم تمار 18
شیرآلات طوفان 10- نام آوران سوادکوه 10 در این دیدار شیرآلات طوفان 18 بر 10 به برتری رسید.
مرحله اول دور برگشت: آکادمی کاراته میثم تمار 3- نام آوران سوادکوه 18
شیرآلات طوفان 21- باشگاه شهید کبگانیان 0

آینده سازان/
گروه یک:
مرحله سوم دور رفت: آکادمی کاراته نریمان 7- واکسن سازی رازی 13
هتل جواهر شرق 1- گاز زنجان 19
مرحله اول دور برگشت: واکسن سازی رازی 10- گاز زنجان 10 در این دیدار گاز زنجان 21 بر 19 در امتیازشماری برنده شد.
هتل جواهر شرق 12- آکادمی کاراته نریمان 9
دیدار معوقه: گاز زنجان 10- آکادمی کاراته نریمان 10 در این دیدار گاز زنجان 22 بر 13 در امتیازشماری برنده شد.
گروه 2:
مرحله سوم دور رفت: مدافعین حرم نجف آباد 6 – آکادمی نوری جنوبغرب 15
نارین صنعت آریا 0- پاس قم 21
مرحله اول دور برگشت: آکادمی نوری جنوبغرب 12- پاس قم 9
نارین صنعت آریا 18- مدافعین حرم نجف آباد 3
گروه 3:
مرحله سوم دور رفت: هیات کاراته اصفهان 15- شهرداری شهر قدس 6
شهرداری اراک 15- باشگاه تختی گنبد 6
مرحله اول دور برگشت: شهرداری شهر قدس 15- باشگاه تختی گنبد6
شهرداری اراک10- هیات کاراته اصفهان 13
دیدار معوقه: شهرداری اراک 9- شهرداری شهر قدس 19
گروه 4:
مرحله سوم دور رفت: پاسارگاد استراحت داشت.
لبنیات ارژن شیراز 9- باشگاه مقاومت 12
مرحله اول دور برگشت: باشگاه مقاومت استراحت داشت.
لبنیات ارژن شیراز 21- پاسارگاد 0


تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 788
 
نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :